ครัวปูน

ครัวปูนที่ออกแบบได้ดังใจ วัสดุกันน้ำกันปลวก ทำความสะอาดง่าย ชุดหน้าบานและตู้ลิ้นชักที่สามารถทำได้ทุกขนาด จึงสามารถติดตั้งได้ทุกขนาดพื้นที่ ไม่ว่าท่านจะก่อนเคาร์เตอร์ปูนไว้แล้วหรือยังไม่ก่อ ท่านสามารถส่งภาพหน้างานมาให้เราออกแบบประเมินราคาก่อนได้

ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีขาว ขนาด 3.1*1.8 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเหลือง ขนาด 2.8*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียว ขนาด 3.0*2.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก ขนาด 3.3*2.8 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีขาว เหลือง มือจับอลูมิเนียมสีดำ
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีมุก
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเทา มือจับฝัง ขนาด 2.9 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก ตู้แขวนกระจกฝ้า ขนาด 2.4*1.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีแดง ตู้แขวนกระจกผ้า ขนาด 3.0 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีน้ำตาลเข้ม ตู้แขวนกระจกผ้า ขนาด 3.3*2.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีครีม ตู้แขวนคิ้วสีเบจ ขนาด 2.5 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก ตู้แขวนกระจกฝ้า ขนาด 3*1.2 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีน้ำตาลเข้ม มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 3.6*2.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ขนาด 2.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเหลือง ตู้แขวนบานทึบ คิ้วสีเทา ขนาด 2.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก ตู้แขวนกระจกผ้า ขนาด 4.5*2.4 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.6*1.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียว ตู้แขวนกระจกผ้า ขนาด 3.4*2.0 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีขาว พร้อมติดตั้งไฟled ขนาด 3.0 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีน้ำตาลเข้ม ตู้อลูมิเนียมทั้งใบ แข็งแรงและไม่อับชื้น ขนาด 3.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเบจ มือจับอลูมิเนียมสีเบจ ขนาด 2.3*1.65 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียว มือจับอลูมิเนียมสีเขียว ขนาด 2.3*1.65 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก กระจกฝ้า ขนาด 2.1*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ตู้แขวนคิ้วสีขาว ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีขาว ตู้แขวนคิ้วสีดำ ขนาด 1.7*2.3 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ทำเข้าพื้นที่เคาร์เตอร์ปูนก่อเดิม ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีฟ้าเทา และสีขาว ทำเข้าพื้นที่เคาร์เตอร์ปูนก่อเดิม ขนาด 2.1*1.8 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.3*1.65 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก กระจกฝ้า ขนาด 2.1*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ตู้แขวนคิ้วสีขาว ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเบจ ตู้แขวนคิ้วสีเขียว ขนาด 2.3*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ตู้แขวนคิ้วสีขาว ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีขาว ตู้แขวนคิ้วสีดำ ขนาด 1.7*2.3 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ทำเข้าพื้นที่เคาร์เตอร์ปูนก่อเดิม ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีฟ้าเทา และสีขาว ทำเข้าพื้นที่เคาร์เตอร์ปูนก่อเดิม ขนาด 2.1*1.8 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.3*1.65 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก กระจกฝ้า ขนาด 2.1*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีมุก มือจับอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.6 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียวอ่อน ตู้แขวนคิ้วสีขาว ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเบจ ตู้แขวนคิ้วสีเขียว ขนาด 2.3*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเบจ ตู้แขวนคิ้วสีเขียว ขนาด 2.3*1.7 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีเขียว ทำเข้าพื้นที่เคาร์เตอร์ปูนก่อเดิม ขนาด 3.1 ม.
ครัวปูน
ชุดครัวปูนบานสีฟ้าเทา ทำเข้าพื้นที่เคาร์เตอร์ปูนก่อเดิม ขนาด 2*2 ม.