ตู้เสื้อผ้าอนามัย / Hygienic closet

ตู้เสื้อผ้าAlucab ปราศจากกลิ่นไม้ และกลิ่นสารเคมี ห้องนอนเป็นห้องที่ใช้ในการพักผ่อนเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนจึงควรปราศจากกลิ่นสารฟอมาลดีไฮด์ซึ่งมีส่วนให้เกิดโรคภูมิแพ้และโรคอื่นๆ(ตามการวิจัยองค์การอนามัยโลก)
และด้วยระบบ paraller roller สามารถออกแบบหน้าบานกว้างได้ถึง 1.6 เมตรสามารถเลือกทั้งบานทึบ กระจกเงา กระจกฝ้า

ตู้เสื้อผ้า
บานสีมุกและสีน้ำตาล บานเลื่อนทึบสีน้ำตาล ขนาดกว้าง2.7*สูง3.0 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีเทา บานเลื่่อนกระจกเงา ขนาดกว้าง4.6*สูง2.5 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีฟ้าเทาตัดขาว บานเลื่อนทึบกว้าง1.6ม. ขนาดกว้าง3.2*สูง2.6 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีมุก บานเลื่อนทึบสีมุกสลับกระจกเงา ขนาดกว้าง3.4*สูง2.65 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีเทา บานเลื่่อนกระจกเงา และกระจกฝ้า ขนาดกว้าง3.0*สูง2.5 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีแดง บานเลื่อนกระจกผ้าลามิเนต ขนาดกว้าง2.0*สูง2.5 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานกระจกเงา ชั้นวางเสื้อผ้ากระจกใส ขนาดกว้าง3.4*สูง2.6 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีมุก บานเปิดสีน้ำตาล ขนาดกว้าง1.8*สูง3.0 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีมุก บานเลื่อนกระจกใสสลับกระจกเงา ขนาดกว้าง3.3*สูง2.8 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีฟ้าเทา บานเลื่อนกระจกฝ้าสลับกระจกเงากว้าง1.2ม. ขนาดกว้าง3.0*สูง2.4 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีเทา บานเลื่อนทึบสีเทาสลับกระจกเงา ขนาดกว้าง2.0*สูง2.4 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีมุก บานเลื่อนทึบสีมุกสลับกระจกเงา ขนาดกว้าง3.2*2.5 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีฟ้าเทา บานเลื่อนทึบสีฟ้าเทาสลับกระจกเงา ขนาดกว้าง2.3*สูง2.65 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีเทา บานเลื่่อนกระจกเงา และกระจกฝ้า ขนาดกว้าง3.0*สูง2.5 ม.
ตู้เสื้อผ้า
บานสีขาว บานเลื่อนทึบสีขาวสลับกระจกฝ้า ขนาดกว้าง1.4*สูง2.65 ม.